Prezime, očevo ime, ime GOLUBOVIĆ MARTINA MARTIN
Godina rođenja 260209
Narodnost Austrijanac
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280549
Datum puštanja 280556
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna