Prezime, očevo ime, ime GOSTOVIĆ ISE NEVENKA
Godina rođenja 60924
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280351
Datum puštanja 300652
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna