Prezime, očevo ime, ime GOSOVIĆ VOJINA GAVRO
Godina rođenja 190414
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 120252
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna