Prezime, očevo ime, ime GRAHOVAC STOJAN SIMO
Godina rođenja 180726
Narodnost Srbin
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 221049
Datum puštanja 60551
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna