Prezime, očevo ime, ime ASANOVSKI AHMEDA JAŠAR
Godina rođenja 101111
Narodnost Turčin
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290550
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna