Prezime, očevo ime, ime HAJDUK GRGE IVAN
Godina rođenja 6
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 30551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat KOS JNA
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne