Prezime, očevo ime, ime ATANACKOVIĆ PETRA ALEKSANDAR
Godina rođenja 160831
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 201251
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna