Prezime, očevo ime, ime HAZDOVAC NIKOLA MLADEN
Godina rođenja 21
Narodnost Hrvat
Opština BLATO
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 380949
Datum puštanja 1149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 22 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna