Prezime, očevo ime, ime HOFMAN BERNARDA NADA
Godina rođenja 60908
Narodnost Hrvat
Opština ČABAR
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 161249
Datum puštanja 80352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 28 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna