Prezime, očevo ime, ime HORVAT MIRKA JANEZ
Godina rođenja 100824
Narodnost Mađar
Opština LENDAVA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 80249
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna