Prezime, očevo ime, ime HORVAT NIKOLE DEZIDER
Godina rođenja 21129
Narodnost Mađar
Opština LENDAVA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 260149
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna