Prezime, očevo ime, ime HRUŠČ JOSIPA KATICA
Godina rođenja 50510
Narodnost Hrvat
Opština PREGRADA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 20649
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna