Prezime, očevo ime, ime ISMAIL HUSEINA REMZI
Godina rođenja 140617
Narodnost Turčin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 010249
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna