Prezime, očevo ime, ime BABIĆ MITRA PETAR
Godina rođenja 170707
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270549
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna