Prezime, očevo ime, ime BABIĆ STEVANA RADOSAV
Godina rođenja 151226
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 080351
Datum puštanja 091252
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna