Prezime, očevo ime, ime JEDVAJ STJEPANA VJEKOSLAV
Godina rođenja 140406
Narodnost Hrvat
Opština KRAPINA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 30451
Datum puštanja 30455
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna