Prezime, očevo ime, ime BABOVIĆ ĐUKANA DOJČILO
Godina rođenja 28
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 011149
Datum puštanja 020550
Organ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna