Prezime, očevo ime, ime JEREB ANTONA VIKTOR
Godina rođenja 180403
Narodnost Makedonac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 80649
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna