Prezime, očevo ime, ime JOKANOVIĆ RADE MIODRAG
Godina rođenja 270221
Narodnost Srbin
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna