Prezime, očevo ime, ime BAČIN MLADENA TODOR
Godina rođenja 120129
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 081051
Datum puštanja 010952
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne