Prezime, očevo ime, ime BAČKOVIĆ KRSTE MILUTIN
Godina rođenja 201091
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021150
Datum puštanja 220851
Organ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna