Prezime, očevo ime, ime BADNJEVIĆ MILE MILOŠ
Godina rođenja 220606
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 261151
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna