Prezime, očevo ime, ime JUJAVČIĆ ANTONA IVAN
Godina rođenja 04
Narodnost Slovenac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 030251
Datum puštanja 120751
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne