Prezime, očevo ime, ime KAJBA JOSIPA JOSIP
Godina rođenja 230333
Narodnost Hrvat
Opština PREGRADA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 70357
Datum puštanja 291158
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna