Prezime, očevo ime, ime KAPIDŽIĆ HASANA HASAN
Godina rođenja 131020
Narodnost
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 41250
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna