Prezime, očevo ime, ime KARABEGOVIĆ AHMETA BESIM
Godina rođenja 80823
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 190551
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna