Prezime, očevo ime, ime KARAGA IBRAHIM JUSUF
Godina rođenja 180122
Narodnost Hrvat
Opština LIVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100352
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna