Prezime, očevo ime, ime KATANSKI JOVANA PETAR
Godina rođenja 60320
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 31051
Datum puštanja 281156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 11 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna