Prezime, očevo ime, ime KATIĆ SVETOZARA STOJADIN
Godina rođenja 120806
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 80549
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna