Prezime, očevo ime, ime KAVARIĆ SAVE MILAN
Godina rođenja 210120
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 30653
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna