Prezime, očevo ime, ime KNEŽEVIĆ MILUTINA PAVLE
Godina rođenja 120725
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 260749
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna