Prezime, očevo ime, ime KNEŽEVIĆ SAVE MILORAD
Godina rođenja 220327
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270950
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna