Prezime, očevo ime, ime KNEŽEVIĆ MARTINA MATO
Godina rođenja 310120
Narodnost Hrvat
Opština OTOČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 10251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna