Prezime, očevo ime, ime KOIČKI DUŠANA DRAGOMIR
Godina rođenja 200724
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 50658
Datum puštanja 251160
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova