Prezime, očevo ime, ime KOKOTOVIĆ PETRA BLAŽO
Godina rođenja 160706
Narodnost Srbin
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 131150
Datum puštanja 80153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna