Prezime, očevo ime, ime KOLUSSI IVANA KEPURINO
Godina rođenja 11009
Narodnost
Opština CRES
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260651
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna