Prezime, očevo ime, ime KORDA NIKOLE PETAR
Godina rođenja 150526
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 30750
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna