Prezime, očevo ime, ime KOS IVANA IVAN
Godina rođenja 140328
Narodnost Hrvat
Opština KRAPINA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 81149
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna