Prezime, očevo ime, ime KOS NIKOLE STJEPAN
Godina rođenja 170725
Narodnost Slovenac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 130450
Datum puštanja 81253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna