Prezime, očevo ime, ime KOSIĆ PETAR DANE
Godina rođenja 290122
Narodnost Hrvat
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140651
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna