Prezime, očevo ime, ime KOSOVAC STEVANA VOJISLAV
Godina rođenja 251120
Narodnost Srbin
Opština BRINJE
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 80352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne