Prezime, očevo ime, ime KOSTIĆ JOVETA MIKONJA
Godina rođenja 240205
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 290949
Datum puštanja 291157
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna