Prezime, očevo ime, ime KOVAČIĆ JOSIP KARLO
Godina rođenja 200905
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 160552
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna