Prezime, očevo ime, ime KRAŠOVEC FRANCA FRANC
Godina rođenja 91020
Narodnost Slovenac
Opština CERKNICA
Srez LJUBLJANA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 260349
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna