Prezime, očevo ime, ime KRAVIĆ RADA MIRA
Godina rođenja 27
Narodnost Srbin
Opština LJUTOMER
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 280349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna