Prezime, očevo ime, ime KRDŽIĆ MILOŠA MIOMIR
Godina rođenja 280328
Narodnost
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 100151
Datum puštanja 80653
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna