Prezime, očevo ime, ime KRFOGEC ĐURE JOSIP
Godina rođenja 160322
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90650
Datum puštanja 90653
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna