Prezime, očevo ime, ime BALETIĆ JOVA MARKO
Godina rođenja 250811
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 090755
Datum puštanja 010557
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna