Prezime, očevo ime, ime BALIĆ BOŽA DRAGO
Godina rođenja 280623
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 191049
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna