Prezime, očevo ime, ime KRSTIĆ MLADENA BLAGOJE
Godina rođenja 150728
Narodnost Srbin
Opština VRANJE
Srez VRANJE
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 200950
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna